Layout: Široký | Úzký
AntiXeno „Změnit můžeš jen to, co jsi přijal“
O škole

ORGANIZACE:
Střední průmyslová škola, střední odborná škola a
střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují,
Školní 1377
549 01 Nové Město nad Metují

PRÁVNÍ FORMA: příspěvková organizace

ZŘIZOVATEL:
Královéhradecký kraj,
Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové

ŘEDITEL: Ing. Jaromír Holeček

KONTAKTY:
TELEFON:
- vedení školy, sekretariát: 491 470 158
- pracoviště SPŠ, ul. ČSA 376: 494 474 195

FAX: 491 470 174

E-MAIL:
- pracoviště SPŠ: spsnome@spsnome.cz
- pracoviště SOŠ A SOU: info@sossou-nm.cz


Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště je novým školským subjektem, který vznikl k 1. 8. 2011 sloučením dvou škol.

V současné době škola nabízí široký výběr oborů s teoretickou i praktickou výukou zaměřených na strojírenství, informační technologie, elektrotechniku, také na zpracování dřeva, gastronomii a obory služeb. Výuka a praxe probíhají ve specializovaných učebnách a dílnách.

Čtyřleté studijní obory jsou zakončené maturitní zkouškou, tříleté učební obory závěrečnou zkouškou s výučním listem. Pro absolventy učebních oborů je možnost dvouletého nástavbového studia zakončeného rovněž maturitní zkouškou.

Studijní i učební obory navazují na požadavky trhu práce a jsou koncipovány jako interdisciplinární s oborovou provázaností. Škola má uzavřené smlouvy o odborné praxi žáků s řadou významných firem a profesních sdružení. Umožňuje svým žákům realizovat jejich volnočasové zájmy a záliby.

Škola nabízí studentům a učňům pohodlné ubytování v domově mládeže a možnost celodenního stravování ve školní jídelně.

VEŠKERÉ INFORMACE NA ADRESE: www.spsnome.cz